Lokal ileri evre prostat kanseri tedavi seçenekleri nelerdir?

Lokal ileri prostat kanseri tedavi seçenekleri arasında; bekle gör, ameliyat ile prostatın çıkarılması (radikal prostatektomi), ışın tedavisi (radyoterapi) ve hormon tedavisi bulunmaktadır. Ancak bunların hiç biri tek başına yeterli olmamaktadır. Lokal ileri evredeki prostat kanserinin tedavisinde genellikle bu tedavi yöntemleri birlikte kombine olarak kullanılmaktadır. 

Lokal ileri prostat kanseri dendiğinde, kanserin prostat kapsülünü aştığı, kapsülün dışına çıktığı, meni kesesi, mesane boynu, idrarı tuatan sfinkter gibi komşu organları veya leğen boşluğu içindeki lenf bezlerini tuttuğu, ancak  kemik, karaciğer, akciğer gibi uzak bölgelerdeki oraganlara henüz yayılmadığı anlaşılır. Lokal ileri evrede kan PSA değeri veya biyopsi Gleason skoru herhangi bir değerde olabilir. 

Lokal ileri evre prostat kanserinde tedavi seçenekleri 

1. Bekle Gör Tedavisi

Bekle gör tedavisi şu hastalar için uygundur;

Hasta tedavi için gönülsüz ise,

Ameliyat, ışın ya da hormon tedavisi alamayacak durumda ise,

PSA ikilenme zamanı (ikiye katlanma zamanı) 12 aydan daha uzun ise,

PSA değeri 50 ng/ml altında ise (PSA < 50 ng/ml)

Biyopside kanser kötü diferansiye özellikte değil ise,

Metastaz yok ise 

2. Hormon Tedavisi (Androjen Baskılama Tedavisi)

Tek başına adndrojen baskılama tedavisi şu hastalar için uygundur: 

Hasta tedavi için gönülsüz ise,se (PSA>50ng/ml)

Ameliyat ya da ışın tedavisi alamayacak durumda ise,

PSA ikilenme zamanı 12 aydan daha kısa ise,

PSA değeri 50 ng/ml üzerinde ise (PSA>50 ng/ml)

Biyopside kanser kötü diferansiye özellikte ise 

3. Radikal Prostatektomi Ameliyatı

Prostat bezinin çıkarılması işlemidir. Tek başına yeterli olmayabilir. Ameliyattan sonra ışın tedavisi ya da hormon tedavisi gerekebilir. Ameliyat öncesi hormon tedavisi gereksizdir. Lokal ileri evre prostat kanserinde ameliyatın amacı sadece hastanın yaşam süresinin uzamasını sağlamak değil, aynı zamanda kanserin ilerlemesini durdurmak ve hastanın yaşam kalitesini artırmaktır. Bu yüzden ameliyata engel bir hastalığı olmayan, yaşam beklentisi en az 10 yıl olan, cerrahi olarak çıkarılabilir prostatı olan (leğen boşluğu duvarlarına, idrar kesesine yapışık olmayan) ve metastaz yapmamış hastalığı olan hastalarda ameliyat önelir.  

4. Işın Tedavisi + Hormon Tedavisi

Ameliyat yapılmayan lokal ileri evre lenf bezi tutulumu olamayan hastalara, hem ışın tedavisi (radyoterapi) hem de hormon tedavisi birlikte uygulanır. Bu kombine tedavi, ışın tedavisinden önce hormon tedavisine başlanması ve ışın tedavisi sırasında hormon tedavisine devam edilmesi şeklinde (neoadjuvan ve eş zamanlı hormonal tedavi) ya da ışın tedavisinden sonra uzun dönem (2-3 yıl) hormon tedavisi şeklinde uygulanır.