Prostat kanseri ameliyatı öncesi hormon tedavisi uygulanır mı?

Prostat kanseri ameliyatı öncesi hormon tedavisi (radikal prostatektomi sonrası neoadjuvan hormon tedavisi), ameliyat sonuçları üzerinde faydalı olur mu olmaz mı diye bir çok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Ameliyat öncesi ugulanan hormon tedavisinin tümörün davranışını değiştirdiği, kan PSA düyenini düşürdüğü, prostat bezinin yapısını değişikliğe uğrattığı gösterilmiştir. 

Bu çaşışmalarda prostat kanseri ameliyatı öncesi hastaya uygulanan hormon tedavisinin, hastanın genel sağkalım süresini ve kansere bağlı sağkalım süresini uzatmadığı gösterilmiştir. Ameliyat öncesi hormon verilen hastalarda, cerrahi sınır pozitifliğinde azalma ve organa sınırlı hastalık oranında artış görülmüştür.

Netice olarak, lokal ileri evre prostat kanseri olan hastalarda, prostat kanseri ameliyatı öncesi hormon tedavisi uygulamanın gereği yoktur. 

Prostat Kanserinde Hormon Tedavisi

Prostat kanseri tedavisinde hormon tedavisi önemli bir rol oynar. Hormon tedavisinin amacı, erkeklik hormonu (testosteron) üretimini durdurarak veya azaltarak prostat kanseri hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını yavaşlatmaktır.

Hormon tedavisi, prostat kanseri tedavisinde şu şekilde kullanılabilir:

1. Tek başına tedavi olarak:

 • Erken evre prostat kanseri
 • Ameliyata uygun olmayan veya ameliyatı reddeden hastalarda
 • Metastatik (vücudun diğer bölgelerine yayılmış) prostat kanserinde

2. Ameliyat öncesi tedavi olarak:

 • Tümörü küçültmek ve ameliyatı kolaylaştırmak için
 • Kanserin yayılma riskini azaltmak için

3. Ameliyat veya radyoterapi sonrası tedavi olarak:

 • PSA seviyelerini düşürmek ve kanserin tekrarlama riskini azaltmak için

Hormon tedavisi türleri:

 • LHRH analogları: Bu ilaçlar, testosteron üretimini durdurmak için hipofiz bezini etkiler.
 • LHRH antagonistleri: Bu ilaçlar, LHRH reseptörlerini bloke ederek testosteron üretimini durdurur.
 • Antiandrojenler: Bu ilaçlar, testosteronun prostat hücreleri tarafından kullanılmasını engeller.
 • Orkidektomi: Bu cerrahi işlem, testosteron üreten testislerin çıkarılmasını içerir.

Hormon tedavisinin yan etkileri:

 • Sıcak basması
 • Terleme
 • Yorgunluk
 • Kas zayıflığı
 • Cinsel işlev bozukluğu
 • Ruh hali değişiklikleri
 • Kemik erimesi