Üroloji Nedir?

Üroloji, idrar yolları ve erkek üreme sistemiyle ilgili doğuştan olan bozukluklar, hastalıklar ve yaralanmaların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp bölümüdür. Böbrek, idrar kesesi, idrar kanalları, prostat, testisler, penis ürolojinin ilgi alanına giren organlardır. Üroloji konusunda uzman olan doktorlara üroloji uzmanı ya da ürolog adı verilir. Üroloji uzmanı, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları, idrar yolu kanserleri, prostat kanseri, cinsel işlev bozuklukları, üreme sağlığı sorunları, idrar kaçırma gibi birçok sağlık sorunuyla ilgilenirler. Ürolojijin kullanıdğı tedavi yöntemleri arasında ilaç tedavisi ve cerrahi müdahaleler yer alır.

Üroloji Neye Bakar?

Üroloji, idrar yolları ve erkek üreme sistemiyle ilgili hastalıkların tanı, tedavi ve önlemesi ile ilgilenir. Üroloji, idrar yolları sistemi ve erkek üreme sistemi ile ilgili birçok hastalık ve sağlık sorununa bakarlar. Bunlar arasında başlıca şunlar yer alır:

 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Böbrek taşları
 • İdrar yolu kanserleri
 • Prostat kanseri
 • Testis kanseri
 • Penis kanseri
 • Üretra darlığı
 • İnfertilite (kısırlık)
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Mesane prolapsusu
 • Üriner inkontinans (idrar kaçırma)
 • Fimozis (sünnet derisinin daralması)

Üroloji bu hastalıkların tedavisinde, cerrahi müdahale, ilaç tedavisi, radyasyon terapisi ve diğer bazı tıbbi işlemleri uygular. Ürolojik sorunlar genellikle diğer bazı sağlık sorunlarıyla da ilişkili olabilir, bu nedenle üroloji diğer branşlarla birlikte çalışarak bütünsel bir tedavi yaklaşımı benimserler.

Üroloji Doktoru (Ürolog) Nedir? Ne İş yapar?

Ürolog, üroloji adı verilen tıp dalında uzmanlaşmış bir doktordur. Üroloji, idrar sistemi ve erkek üreme sistemi hastalıklarıyla ilgilenen bir tıp dalıdır. Ürologlar, böbrekler, mesane, üreterler (idrar yolunun böbrekten mesaneye uzanan kısmı), üretra (idrar yolunun mesaneden dışarı açıldığı kısmı), prostat, testisler, penis ve idrar yolu gibi organlarla ilgili hastalıkları teşhis, tedavi ve yönetme konusunda uzmandırlar.

Üroloji uzmanları, çeşitli ürolojik sorunlarla ilgilenirler, bunlar arasında idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları, prostat sorunları, üriner inkontinans (idrar kaçırma), üreme sistemi hastalıkları, erkek kısırlığı, cinsel işlev bozuklukları, idrar tutamama, idrar yolu kanserleri ve ürolojik kanserler yer alır.

Ürologlar, hastaları değerlendirir, fizik muayene yapar, laboratuvar testleri ve görüntüleme çalışmaları gibi tanısal yöntemler kullanır. Tedavi yöntemleri arasında ilaç tedavisi, cerrahi prosedürler, endoskopik girişimler ve diğer tedavi seçenekleri bulunur.

Ürologlar, hem erkek hem de kadın hastalara hizmet verirken, erkeklerdeki özel üreme sistemi sorunlarına ve cinsel işlev bozukluklarına odaklanırlar. Kadınlarda ise, üriner sistem hastalıkları ve bazı ürolojik problemlerle ilgilenirler.

Ürologlar, hastalarının sağlığını koruma, hastalıklarını teşhis etme ve uygun tedavi seçenekleri sunma konusunda uzmanlaşmış sağlık profesyonelleridir.

Üroloji Doktoru (Ürolog) Nasıl Olunur? 

Üroloji doktoru olmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:

 1. Lisans Eğitimi: Üroloji doktoru olmak için öncelikle tıp fakültesinde lisans eğitimi almanız gerekmektedir. Tıp fakültesine giriş için üniversitelerin tıp fakültesi giriş sınavlarını (ÖSYM tarafından düzenlenen Tıp Fakültesi Sınavı veya üniversitelerin kendi sınavları) başarıyla geçmeniz gerekmektedir. Lisans eğitimi genellikle 6 yıl sürmektedir.

 2. Staj Dönemi: Lisans eğitiminin ardından tıp fakültesini bitiren öğrenciler, tıpta uzmanlık eğitimine geçmek için "Tıpta Uzmanlık Sınavı"na başvurmalıdır. Sınavı başarıyla geçen adaylar, üroloji uzmanlık eğitimi için üroloji bölümüne kabul edilirler. Üroloji uzmanlık eğitimi süresi genellikle 5 yıldır.

 3. Uzmanlık Eğitimi: Üroloji uzmanlık eğitimi süresince, üroloji alanında temel bilgi ve becerileri öğrenirsiniz. Bu dönemde teorik derslerin yanı sıra klinik rotasyonlar, ameliyatlar ve hasta değerlendirmeleri gibi pratik uygulamalar da yaparsınız. Uzmanlık eğitimi boyunca denetleyici bir üroloji uzmanı tarafından sürekli değerlendirilirsiniz.

 4. Uzmanlık Sonrası Çalışma: Üroloji uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra üroloji doktoru olarak çalışmaya başlayabilirsiniz. Hastanelerde, özel kliniklerde veya üniversitelerde çalışma imkanına sahip olabilirsiniz. İlerleyen dönemlerde akademik kariyer yapma veya kendi özel pratiğinizi açma gibi seçenekler de bulunmaktadır.

Üroloji doktoru olmak oldukça uzun bir eğitim süreci gerektiren bir meslektir. Bu süreç boyunca yoğun çalışma ve öğrenme gerektireceğini unutmayın. Ayrıca, her ülkede eğitim ve sertifikasyon gereklilikleri farklı olabilir, bu nedenle bulunduğunuz ülkedeki tıp otoritelerinin ve sağlık kurumlarının belirlediği yönergeleri takip etmeniz önemlidir.

İstanbul Üroloji Doktoru

İstanbul'da birçok üroloji doktoru bulunmaktadır. Bu doktorlardan biri de Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey'dir. Prof. Dr. Yusuf özlem İlbey Bezmialem Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Bölümünde çalışmakatdır. Üroloji doktoru seçerken, doktorun uzmanlık alanları, deneyimi, hastane veya klinik konumu gibi faktörleri göz önünde bulundurmanız önemlidir. Ayrıca, sigorta kabulü, randevu olanakları ve iletişim bilgilerini de kontrol etmeniz faydalı olacaktır. 

Üroloji Uzmanlık Alanları Nelerdir?

Üroloji, geniş bir uzmanlık alanı olup, çeşitli alt alanlara sahiptir. İşte bazı üroloji uzmanlık alanları:

 1. Endoüroloji: Üriner sistemdeki taşlar, tümörler ve diğer anormalliklerin tedavisinde endoskopik (içeriye yönlendirilmiş optik bir alet kullanarak) yöntemleri kullanan bir alt uzmanlık alanıdır.

 2. Üroonkoloji: Ürolojik kanserlerin (böbrek kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri vb.) tanı, tedavi ve takibi ile ilgilenir. Kanser cerrahisi, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavi yöntemlerini içerir.

 3. Rekonstrüktif Üroloji: Üretra daralması gibi üretra hastalıklarının tedavisinde uzmanlaşmış bir alt alandır. Üretra cerrahisi ve rekonstrüktif prosedürler uygulanır.

 4. Ürodinami ve Pelvik Taban Rehabilitasyonu: İdrar kaçırma, idrar retansiyonu ve diğer idrar kontrol bozuklukları ile ilgilenir. Hastaların idrar fonksiyonlarını değerlendirir ve uygun tedavi yöntemlerini önerir.

 5. Androloji: Erkek üreme sistemi hastalıkları, cinsel işlev bozuklukları (erektil disfonksiyon), erkek kısırlığı, testis ve penis hastalıkları gibi konularla ilgilenir.

 6. Pediyatrik (Çocuk) Üroloji: Çocuklarda görülen ürolojik sorunlarla ilgilenen bir alt uzmanlık alanıdır. Konjenital anormallikler, idrar yolu enfeksiyonları, idrar inkontinansı gibi çocuklara özgü ürolojik sorunları tedavi eder.

 7. Kadın Ürolojisi: Kadınlarda görülen ürolojik sorunlarla ilgilenir. İdrar yolu enfeksiyonları, idrar kaçırma, mesane prolapsusu (sarkması), üretra problemleri gibi konuları ele alır.

Her uzmanlık alanı belirli bir konuya odaklanarak uzmanlaşır ve o alanda hastalıkların teşhis, tedavi ve yönetimiyle ilgilenir.

Üroloji Bölümü Hangi Hastalara/Hastalıklara Bakar?

Üroloji bölümü hangi hastalıklara bakar? Üroloji bölümü idrar sistemi ve erkek üreme sistemi ile ilgili hastalıkların teşhis, tedavi ve yönetimiyle ilgilenir. Bu nedenle, üroloji bölümü aşağıdaki hastalıkların tedavisinde uzmanlaşmıştır:

 1. Böbrek Hastalıkları: Böbrek taşları, böbrek enfeksiyonları, böbrek tümörleri, böbrek yetmezliği gibi böbreklerle ilgili hastalıklar.

 2. Mesane Hastalıkları: İdrar yolu enfeksiyonları, mesane taşları, mesane kanseri, mesane prolapsusu (sarkması), mesane kasılmaları gibi mesaneyle ilgili hastalıklar.

 3. Üretra Hastalıkları: Üretra daralması, üretra enfeksiyonları, üretra tümörleri gibi üretra (idrar yolunun dışarıya açıldığı kısım) hastalıkları.

 4. Prostat Hastalıkları: Prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi), prostat kanseri, prostat enfeksiyonları gibi prostatla ilgili hastalıklar.

 5. Testis Hastalıkları: Testis kanseri, testis enfeksiyonları, testis torsiyonu, testis iltihaplanmaları gibi testislerle ilgili hastalıklar.

 6. Penis Hastalıkları: Penis kanseri, penis enfeksiyonları, erektil disfonksiyon (sertleşme sorunları), penis eğriliği (Peyronie hastalığı) gibi penisle ilgili hastalıklar.

 7. Erkek İnfertilitesi: Sperm sayısı ve kalitesi, sperm üretimi ve taşınması gibi erkek üreme sistemi sorunlarıyla ilgilenir.

 8. Ürolojik Kanserler: Böbrek kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, testis kanseri gibi ürolojik kanserlerin teşhis, tedavi ve takibi.

Ayrıca, üroloji bölümü idrar kaçırma (üriner inkontinans), cinsel işlev bozuklukları, ürolojik travmalar ve diğer ürolojik problemlerin tedavisini de gerçekleştirir. Üroloji doktorları hem erkek hem de kadın hastalara hizmet verirler, ancak erkek üreme sistemi hastalıklarına da özellikle odaklanırlar.

Üroloji Doktoru Ameliyat Yapar Mı?

Evet, üroloji doktorları ameliyat yapma yetkinliğine sahiptir ve çeşitli ürolojik hastalıkların cerrahi tedavilerini gerçekleştirirler. Üroloji alanı cerrahi ve noncerrahi tedavileri içeren bir tıp dalıdır.

Üroloji doktorları, birçok ürolojik hastalığın cerrahi tedavisi için ameliyat yapabilirler. Örnek olarak, böbrek taşlarının veya mesane taşlarının cerrahi olarak çıkarılması, prostat kanseri için prostatektomi (prostatın cerrahi olarak çıkarılması), mesane kanseri için mesane rezeksiyonu, idrar kaçırma durumlarında sling ameliyatları, üretra darlığının düzeltilmesi için üretra rekonstrüksiyonu gibi cerrahi işlemler üroloji doktorları tarafından gerçekleştirilebilir.

Bununla birlikte, üroloji doktorları sadece cerrahi değil, aynı zamanda noncerrahi tedavi yöntemlerini de kullanırlar. İdrar yolu enfeksiyonları, idrar kaçırma, cinsel işlev bozuklukları gibi durumlar için ilaç tedavisi, idrar kaçırma için egzersiz programları, üriner taşlar için taş kırma (ESWL) gibi noncerrahi tedaviler de uygulanabilir.

Üroloji doktorları, hastalığın teşhis ve tedavi sürecinde uygun olan yöntemi belirlemek için hastaları değerlendirir ve çeşitli tedavi seçeneklerini değerlendirirler. Ameliyat gerektiren durumlarda, üroloji doktorları cerrahi müdahaleyi planlar, gerçekleştirir ve sonrasında da takibini yaparlar.

Üroloji Doktoru Hangi Ameliyatları Yapar?

Üroloji doktorları, idrar sistemi ve erkek üreme sistemiyle ilgili çeşitli ameliyatları gerçekleştirebilirler. İşte üroloji doktorları tarafından yapılan bazı yaygın ameliyatlar:

 1. Prostatektomi: Prostat kanseri tedavisi için prostatın cerrahi olarak çıkarılması işlemidir.

 2. Üreteroskopi: Üreterlerdeki (idrar yolunun böbrekten mesaneye uzanan kısmı) taşların veya tümörlerin endoskopik olarak çıkarılması veya tedavi edilmesi işlemidir.

 3. Nefrektomi: Böbreğin kısmi veya tam olarak cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Böbrek tümörleri, böbrek taşları veya ciddi böbrek hastalığı durumlarında uygulanabilir.

 4. Mesane Kanser Cerrahisi: Mesane kanseri tedavisi için mesanenin cerrahi olarak çıkarılması veya tümörün çıkarılması işlemidir.

 5. Üretra Rekonstrüksiyonu: Üretrada (idrar yolunun dışarıya açıldığı kısım) daralma veya yaralanma durumunda üretranın onarılması veya yeniden yapılandırılması ameliyatıdır.

 6. Varikosel Ameliyatı: Testislerin yakınındaki toplardamarlarda (varikosel) genişleme durumunda, bu damarların cerrahi olarak düzeltilmesi işlemidir.

 7. Üriner İnkontinans Cerrahisi: İdrar kaçırma durumunda, sling ameliyatları veya yapay sfinkter implantasyonu gibi cerrahi girişimlerle üriner inkontinansın düzeltilmesi işlemidir.

 8. Testis Protezi: Tek veya çift taraflı testis kaybı durumunda, yapay testis implantasyonu ameliyatıdır.

Bunlar sadece bazı örnekler olup, üroloji doktorları farklı ürolojik hastalıkların tedavisinde çeşitli ameliyatları gerçekleştirebilirler. Hastalığın tipine, hastanın durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak, doktorlar en uygun ameliyat yöntemini belirler ve hastayı tedavi ederler.

Kadınlar Üroloji Bölümüne Gidebilir Mi?

Evet, kadınlar üroloji bölümüne gidebilirler. Üroloji bölümü, hem erkeklerde hem de kadınlarda görülen idrar sistemi ve bazı üreme sistemi hastalıklarıyla ilgilenir. Kadınlar da ürolojik sorunlar yaşayabilir ve üroloji doktorlarından destek alabilir.

Kadınlar, mesane enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, idrar kaçırma, mesane prolapsusu (sarkması), üretra problemleri gibi ürolojik sorunlarla karşılaşabilirler. Ayrıca, kadınlar üroloji bölümüne, idrar yolu taşları, üriner inkontinans (idrar kaçırma) tedavisi, idrar tutma güçlüğü, cinsel işlev bozuklukları gibi çeşitli ürolojik rahatsızlıklar için de başvurabilirler.

Kadın ürolojisi veya kadın ürolojisi ve rekonstrüktif cerrahi, kadınlarda özellikle ürolojik sorunlarla ilgilenen bir alt alan olarak da tanımlanır. Bu alan, özellikle kadınlarda görülen ürolojik sorunların tedavisinde ve cerrahi girişimlerinde uzmanlaşmış üroloji doktorları tarafından yönetilir.

Kısacası, kadınlar üroloji bölümüne başvurabilir ve üroloji doktorlarından ürolojik sorunlarıyla ilgili teşhis, tedavi ve yönetim konularında yardım alabilirler.

Üroloji Bölümüne Neden Gidilir?

Üroloji bölümüne başvurmanın çeşitli nedenleri olabilir. İşte üroloji bölümüne başvurmanız gerekebilecek bazı durumlar:

 1. İdrar Yolu Enfeksiyonları: Tekrarlayan veya tedaviye dirençli idrar yolu enfeksiyonları yaşadığınızda üroloji bölümüne başvurabilirsiniz.

 2. İdrar Kaçırma: İdrar kaçırma sorunları yaşadığınızda (stres inkontinans, urge inkontinans vb.) üroloji doktoruna danışmanız uygun olabilir.

 3. Böbrek Taşları: Böbreklerde oluşan taşlar nedeniyle şiddetli ağrılar, idrar yolunda tıkanıklık veya enfeksiyonlar yaşadığınızda üroloji bölümüne başvurmanız gerekebilir.

 4. Prostat Sorunları: Prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi) veya prostat kanseri gibi prostatla ilgili sorunlarınız varsa, üroloji doktoruna başvurmanız önemlidir.

 5. Cinsel İşlev Bozuklukları: Sertleşme sorunları (erektil disfonksiyon), erken boşalma veya diğer cinsel işlev bozuklukları yaşadığınızda üroloji bölümüne başvurabilirsiniz.

 6. Kısırlık Sorunları: Kısırlık veya doğurganlık sorunları yaşıyorsanız, üroloji doktoru size yardımcı olabilir.

 7. Ürolojik Kanserler: Böbrek kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, testis kanseri gibi ürolojik kanserlerle ilgili teşhis, tedavi ve takip için üroloji bölümüne başvurmanız gerekebilir.

 8. İdrar Yapma Sorunları: İdrar tutma güçlüğü veya idrar kaçırma sorunları yaşadığınızda, üroloji doktoru sizinle ilgili değerlendirme yapabilir ve uygun tedavi seçeneklerini önerir.

Bunlar sadece birkaç örnek olup, üroloji bölümü idrar sistemi ve erkek üreme sistemiyle ilgili birçok sorunun teşhis, tedavi ve yönetiminde uzmanlaşmıştır. Belirtilen veya başka herhangi bir ürolojik sorununuz olduğunda, bir üroloji doktoruna danışmanız önemlidir.